Tạp chí của tôi
Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Tuần 9
Tuần 10
Ha-An Pham
Duong Nguyen
Vũ Thanh Bình
Lê Trần Thanh Trúc
Duong Nguyen
Nghech Iu
Hoàng Thu Trà
Thái Thị Ngọc Hân
Maria Ngọc Anh
Nguyễn Hải Dương

Ha-An Pham

(Nhất Tuần 1)

Duong Nguyen

(Nhất Tuần 1)

Vũ Thanh Bình

(Nhất Tuần 1)

Lê Trần Thanh Trúc

(Nhất Tuần 1)

Duong Nguyen

(Nhất Tuần 1)

Nghech Iu

(Nhất Tuần 1)

Hoàng Thu Trà

(Nhất Tuần 1)

Thái Thị Ngọc Hân

(Nhất Tuần 1)

Maria Ngọc Anh

(Nhất Tuần 1)

Nguyễn Hải Dương

(Nhất Tuần 1)

Nguyen Thuy Ngan
Nguyen Thu Ha
Trang Nguyen
Nguyen Mai
Quỳnh Nga
Mầm Mầm
Mon Bố
Phạm Uyên Chi
Nguyễn Huyền Trang
Trang H. Nguyễn

Nguyen Thuy Ngan

(Nhất Tuần 2)

Nguyen Thu Ha

(Nhất Tuần 2)

Trang Nguyen

(Nhất Tuần 2)

Nguyen Mai

(Nhất Tuần 2)

Quỳnh Nga

(Nhất Tuần 2)

Mầm Mầm

(Nhất Tuần 2)

Mon Bố

(Nhất Tuần 2)

Phạm Uyên Chi

(Nhất Tuần 2)

Nguyễn Huyền Trang

(Nhất Tuần 2)

Trang H. Nguyễn

(Nhất Tuần 2)

Nguyễn Thị Hải Yến
Bich Tran
Thúy Nguyễn
Bùi Tiến Nam
Lục Nghi
Tran Thi Kieu Trang
Nguyen Uyen
Ngan Tran
Lọ Lem Tóc Rối
Trần Ngọc Diễn

Nguyễn Thị Hải Yến

(Nhất Tuần 3)

Bich Tran

(Nhất Tuần 3)

Thúy Nguyễn

(Nhất Tuần 3)

Bùi Tiến Nam

(Nhất Tuần 3)

Lục Nghi

(Nhất Tuần 3)

Tran Thi Kieu Trang

(Nhất Tuần 3)

Nguyen Uyen

(Nhất Tuần 3)

Ngan Tran

(Nhất Tuần 3)

Lọ Lem Tóc Rối

(Nhất Tuần 3)

Trần Ngọc Diễn

(Nhất Tuần 3)

Nhóc Cười
Phuong Bui
Nguyễn Thúy
Đào Bính
Hiep Daoxuan
Thuy Ngan
Thuan Song Nguyen
Nguyet Moon
Toan Chung
Ngư Nam

Nhóc Cười

(Nhất Tuần 4)

Phuong Bui

(Nhất Tuần 4)

Nguyễn Thúy

(Nhất Tuần 4)

Đào Bính

(Nhất Tuần 4)

Hiep Daoxuan

(Nhất Tuần 4)

Thuy Ngan

(Nhất Tuần 4)

Thuan Song Nguyen

(Nhất Tuần 4)

Nguyet Moon

(Nhất Tuần 4)

Toan Chung

(Nhất Tuần 4)

Ngư Nam

(Nhất Tuần 4)

Truong Kim Linh
Thanh Nhuong
Thu Thao Zhang
Trung Pham
ToNhu Phung
Quỳnh Sâu Kiu
Le Thu Trang
Lựu Nguyễn
Bích BOn BOn
Emily Trang Dang

Truong Kim Linh

(Nhất Tuần 5)

Thanh Nhuong

(Nhất Tuần 5)

Thu Thao Zhang

(Nhất Tuần 5)

Trung Pham

(Nhất Tuần 5)

ToNhu Phung

(Nhất Tuần 5)

Quỳnh Sâu Kiu

(Nhất Tuần 5)

Le Thu Trang

(Nhất Tuần 5)

Lựu Nguyễn

(Nhất Tuần 5)

Bích BOn BOn

(Nhất Tuần 5)

Emily Trang Dang

(Nhất Tuần 5)

Bx Bích
Nguyen Ha
Vân Anh
Nguyễn Cẩm Tú
Mai Linh
Vân Trần
Trang Tởn
Binbin Bắpcải
Quỳnh Vũ
Nguyễn Dolly

Bx Bích

(Nhất Tuần 6)

Nguyen Ha

(Nhất Tuần 6)

Vân Anh

(Nhất Tuần 6)

Nguyễn Cẩm Tú

(Nhất Tuần 6)

Mai Linh

(Nhất Tuần 6)

Vân Trần

(Nhất Tuần 6)

Trang Tởn

(Nhất Tuần 6)

Binbin Bắpcải

(Nhất Tuần 6)

Quỳnh Vũ

(Nhất Tuần 6)

Nguyễn Dolly

(Nhất Tuần 6)

Anh Thơ Valerie
Duyencandy Kim
Đặng Phương Thảo
Diệu Duyên
Tran Thuy Trang
Pham Khuong
Loan Navi
Thư Thỏ
Như Ngọc
Tiên Cat Khong
Phuong Vo Lan Le

Anh Thơ Valerie

(Nhất Tuần 7)

Duyencandy Kim

(Nhất Tuần 7)

Đặng Phương Thảo

(Nhất Tuần 7)

Diệu Duyên

(Nhất Tuần 7)

Tran Thuy Trang

(Nhất Tuần 7)

Pham Khuong

(Nhất Tuần 7)

Loan Navi

(Nhất Tuần 7)

Thư Thỏ

(Nhất Tuần 7)

Như Ngọc

(Nhất Tuần 7)

Tiên Cat Khong

(Nhất Tuần 7)

Phuong Vo Lan Le

(Nhất Tuần 7)

Tớ Tên Bon
Phương Thảo
Mai Huu Luat
Thuỳ Trang
Tra My Nguyen Pham
Dong Dam
Mai Thị Mỹ Loan
Sammy Nguyen
Hoai Dang
Anh Le

Tớ Tên Bon

(Nhất Tuần 8)

Phương Thảo

(Nhất Tuần 8)

Mai Huu Luat

(Nhất Tuần 8)

Thuỳ Trang

(Nhất Tuần 8)

Tra My Nguyen Pham

(Nhất Tuần 8)

Dong Dam

(Nhất Tuần 8)

Mai Thị Mỹ Loan

(Nhất Tuần 8)

Sammy Nguyen

(Nhất Tuần 8)

Hoai Dang

(Nhất Tuần 8)

Anh Le

(Nhất Tuần 8)

Linh Huynh
Quynh-Anh Pham
Linh Khanh
Lê Lý
Phuong Thao Nguyen
Linh Chi
Hong Nguyen
Huong Pham Thi Hong
Khánh Ly Phùng
Vũ Nhật Hạ

Linh Huynh

(Nhất Tuần 9)

Quynh-Anh Pham

(Nhất Tuần 9)

Linh Khanh

(Nhất Tuần 9)

Lê Lý

(Nhất Tuần 9)

Phuong Thao Nguyen

(Nhất Tuần 9)

Linh Chi

(Nhất Tuần 9)

Hong Nguyen

(Nhất Tuần 9)

Huong Pham Thi Hong

(Nhất Tuần 9)

Khánh Ly Phùng

(Nhất Tuần 9)

Vũ Nhật Hạ

(Nhất Tuần 9)

Dao Tran
Cóc Na
Iam Quyen
Bich Tran
Zoe Pham
Giang Nguyen Chau
Phong Su Nguyen
Yến Hồng Hồng
Thao Dang

Dao Tran

(Nhất Tuần 10)

Cóc Na

(Nhất Tuần 10)

Iam Quyen

(Nhất Tuần 10)

Bich Tran

(Nhất Tuần 10)

Zoe Pham

(Nhất Tuần 10)

Giang Nguyen Chau

(Nhất Tuần 10)

Phong Su Nguyen

(Nhất Tuần 10)

Yến Hồng Hồng

(Nhất Tuần 10)

Thao Dang

(Nhất Tuần 10)

{{ contest.user.name }}

Không có kết quả phù hợp.

Hiển thị tất cả

Người chơi khác